3 Mayıs 2016

Haluk Öner, "Susmanın Kenarında… Işığın Ortasında…" başlıklı kişisel sergim üzerine

Susmanın Kenarında… Işığın Ortasında…

Bir ışık yanıyor ortasında zamanın
Rembrand'dan kalma bir eski resim bu deniz
Şimdi bütün güzellikler köhne ve yalan sensiz
Çaresiz otlar gibi üzerinde dünyanın
İşte en uzak olduğumuz yerlerde seninleyiz
Rembrand'dan kalma bir eski resim bu deniz
Ümit Yaşar Oğuzcan
 
Merkezinde bütün varoluşuyla insanın yer aldığı yaşamın, resimsel ama her türlü tumturaktan uzak sade duygulanmaların ressamıdır, Deniz Bayav. Buruşturulmuş fotoğrafların içinde gözün gördüğü, aklın reddetmediği tecrübelerin, yıpranmış ihtirasların, biriktirilen hüzünlerin, adına hayat dediğimiz bu önlenemez akış karşısında bazen doğaya sığınan bazen şehir silüetleri ardında kendine yol bulmaya çalışan ‘birey’in hikâyesidir, onun resimleri. Bayav’ın insanları, bütün tecrübelerini bir bakışta, bir yorgunlukta, bir dalgınlıkta, bir teslimiyet anında, ‘kendini tekrarlamanın utancında’ yeniden yaşar gibidir. Kent yorgunu bu insanlar, zamanı geçmiş, an, gelecek diye parçalamadan sonsuz ve sınırsız bir sadelikle dalgınlıklarına, bakışlarına, hüzünlerine teslim ederler… Belki de unutarak…
 
“İnsanın doğasını anlatmanın en iyi yolu büyük dramatik resim kurguları yaratmak bu kurgulara sembolik göndermeler eklemek değil, geçmişi, hüzünleri, kentteki-kırdaki halleri, sığınakları, mutlulukları, dalgınlıkları, hırsları ile özne’yi tanımaktan geçer” diyen sanatçı bir fotoğraf karesinin bazen bütün bir insan hikâyesi anlattığını düşünür. Sanatçının renk ve biçim dünyasındaki bu sadelik, derinlik ruhunun serginin diğer parçası olan baskı resimlerdeki nesnelere de sirayet ettiğini, ruhu olan nesnelerin baskıları biçimlendirdiğini; portrelerin ruh halini tamamlayan hüzne, sadeliğe, kaçma arzusuna paydaş olduğunu hissederseniz.
 
‘Ne’ anlattığı kadar ‘nasıl’ anlattığı üzerine de düşünen sanatçı yalnızca fon olarak görmediği tuval yüzeyiyle oynamayı sever. Resimlerden bazılarını buruşturduğu mukavva, kimini papermache kimini kendi oluşturduğu özel yüzeyler üzerine yapan Bayav, önceki seride yırtık ya da buruşturulmuş fotoğraflarla yüzeyin tekdüzeliğini kırarken bu sergideki resimlerini iki ayrı katmana ayırarak benzer bir kurmacayı dener. Elips ışıklı formlarla yeni bir anlam ve kurmaca katmanı kazandırdığı resimlerinde ışıklı formlar, ‘özne’nin biricikliğini, kutsiyetini vurgularken tarihsel arka planı ve anlamı olan ‘mandorla’ ve ‘hale’ye yapılan imgesel göndermeler biçiminde düşünülebilir. Sergideki kurmacanın çoğalan ve derinleşen anlam katmanları resimlerdeki ışıklar kadar sergiye resim birikimiyle gelen izleyicinin, figür ve mekânlara getirdiği aydınlıkla artacak...
 
Haluk Öner

Şafak Güneş Gökduman, "Gün Bitecek Yırt Fotoğrafları" başlıklı kişisel sergim üzerine

Gün Bitecek Yırt Fotoğrafları
 
Beni hoyrat bir makasla
Eski bir fotoğraftan oydular.
Orda kaldı yanağımın yarısı,
Kendini boşlukla tamamlar.

Metin Altıok’un Öndeyiş adlı şiirinden alınan bu mısralar Deniz Bayav’ın “Gün Bitecek, Yırt Fotoğrafları” adlı sergisinin söze dökülmüş ifadesi gibidir. İlk çalışmalarından itibaren zaman sorunsalını ele alan sanatçı, zamanın akışını göstermek yerine yumuşak fırça darbeleri ve pastel tonlardaki renklerle zamanı durdurmayı, dondurmayı tercih eder ve geçip giden zamanı fotoğraflar vasıtasıyla tek bir ana hapseder.
 
Özellikle kendi çektiği fotoğrafları kullanmayı tercih eden Deniz Bayav için fotoğraf, çoğu zaman mutlu anları değil hüznü ifade eder. “Yırtık Fotoğraf III”, “Kapıda”, “Kimse Yoktu” gibi çoğunlukla tek bir figür üzerine odaklandığı çalışmalarında poz vermiş figürler ile izleyici arasında bir kopukluk hissedilir; çünkü çalışmada yer alan figür değildir Bayav’ın anlatmak istediği. O, görünenin değil görünmeyenin peşindedir. Tuval üzerinde görünen figürden ziyade o anı yaşamış ya da o fotoğraf karesinde yer almış ötekinin, fotoğrafları yırtan kişinin duygularını aktarmak, hissettirmek ister izleyiciye. “Bir Zamanlar”, “Yeşil Bir Hüzün Yüreğim” gibi çalışmalarında ise görünmeyen ikinci figürün varlığını hissetmek ve hikâyesini kurgulamak daha kolaydır izleyici için…
 
İmaj olarak yırtılmış fotoğrafları kullanması ise çalışmalara bir taraftan duygusal bir anlam yüklerken diğer taraftan estetik bir boyut katar. Deniz Bayav’ın çalışmaları geçmiş zaman dilimlerinin tuvaldeki izdüşümüdür.
 
Odak noktasında figürlerin yer aldığı ve modern dünyanın karmaşıklığı karşısında kendisini çaresiz ve yalnız hisseden bireyin yaşadığı düş kırıklıklarını, sıkıntılarını izleyicinin hayal gücünü harekete geçirerek aktarmaya çalışan Deniz Bayav’ın çalışmalarında hikâyenin başkahramanı zamandır. Zaman, onun tuvalinde bir taraftan bir tek fotoğraf karesine hapsedilmiş geçip gitmiş bir anı temsil ederken diğer taraftan izleyiciyle, onun bu fotoğraf karesi üzerine hikâyeler kurguladığı şimdiki anla bütünleşerek kurduğu diyaloğun dilini oluşturur.

Şafak Güneş Gökduman

SON SERGİDEN ESERLER "susmanın kenarında...ışığın ortasında sergisi"


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 


S

22 Nisan 2014

ÖZGEÇMİŞ


DENİZ BAYAV

Eğitim
1997-2001 Marmara Üniversitesi/Resim Eğitimi A.S.D./Resim-İş Eğitimi
2001-2003 Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D./Resim Öğretmenliği
2003-2006 Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D./Resim Öğretmenliği
(Prof. Dr. Ramiz Aydın, Prof. Dr. Mehmet Özet, Prof. Dr. İsa Başlıoğlu ile resim atölyelerini; Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin ve Prof. Dr. Basri Erdem ile baskı atölyelerini, Prof. Dr. Ayla Ersoy ve Prof. Dr. Tayfun Akkaya ile Sanat Tarihi derslerini tamamladı)


İş
2001-2006 Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Okullarında kadrolu Resim-İş Öğretmenliği
2006-2007 Trakya Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Resim-İş Eğitimi A.S.D./Yrd. Doç. Dr.
2007-2012 Trakya Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesi/ Resim Bölümü//Yrd. Doç. Dr.
2012-         Trakya Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesi/ Resim Bölümü/ Doç. Dr.


Bilimsel/Sanatsal Dernek ve Kuruluşlara Üyelikler
Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği


Ödüller
2002, “Kaybolan”, 30. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü.
2009, “Kemik Erimesi”, Ege Hasta Derneği, 6. Uluslararası Osteoporoz (Kemik Erimesi) Konulu Resim Yarışması, Mansiyon Ödülü.


Kişisel Sergiler
 2005, 18-25 Ağustos, “Survivor”, Gallery 401, Resim Sergisi, KANADA.
2008, 07-14 Nisan,  Devecihan Kültür Merkezi, Resim-Baskı Resim Sergisi, EDİRNE.
2014, 06-19 Aralık, “Gün Bitecek Yırt Fotoğraları”’ Düş Yolcusu Sanat Durağı, Resim Sergisi, İSTANBUL.
2016, 30 Nisan-09 Mayıs, “Susmanın Kenarında...Işığın Ortasında”’ Nişart Sanat Galerisi, Resim Sergisi, İSTANBUL.


Müzayedeler
4 Kasım 2012-Pazar Saat: 15:00, “Karşı Müzayede”, Karma Sanat Eserleri Müzayedesi, IAC İstanbul Sergi Salonu, İstanbul.


Fuarlar
8-16 Ekim 2005, 15. İstanbul Sanat Fuarı (Artist 15), Marmara Üniversitesi Standı Baskı Sergisi, İstanbul.
27-30 Nisan 2012, Neoartgallery, ArtXpo Arezzo Fuarı, İtalya.
2-10 Kasım 2013, MÜDAHALE VAR MI?, Küratör: Ali Şimşek, 23. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı (Artist 2013),  İstanbul.
8-16 Kasım 2014 “Ma Vie”, Tüyap 24. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı (Artist 2014), İstanbul.

Uluslararası Yarışma Sergileri
2002, 22 Ekim-1 Kasım, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde 30.Dyo Yarışması Sergisi, İstanbul.
2003, 16-31 Ocak, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Harbiye Askeri Müzesi, 30.Dyo Yarışması Sergisi, İzmir.
2003,18-29 Mart, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 30.Dyo Yarışması Sergisi, Bursa.
2003,16-30 Nisan, Resim Heykel Müzesi, 30.Dyo Yarışması Sergisi, Ankara.
2003,16-31 Mayıs, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 30.Dyo Yarışması Sergisi, Antalya.
2004, 24 Şubat-10 Mart, Uluslararası “Bisiklet” Konulu Exlibris Yarışması Sergisi, Belgrat.
2004, 30 Eylül-16 Ekim, İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, 31. Dyo Resim Yarışması Sergisi, İstanbul.
2005, 05-24 Ocak, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 31. Dyo Resim Yarışması Sergisi, Adana.
2005, 16-29 Mart, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 31. Dyo Resim Yarışması Sergisi, Diyarbakır.
2005, 19-30 Nisan, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, 31. Dyo Resim Yarışması Sergisi, Ankara.
2005, 17-31 Mayıs, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, 31. Dyo Resim Yarışması Sergisi, İzmir.
2005, 6-22 Nisan, Resim ve Heykel Müzesi Halil Dikmen Galerisi, 1. Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Uluslararası Küçük Özgün Baskı Yarışması Sergisi, İstanbul.
2005, 30 Eylül, Municipal Public Library Sergi Salonu, 6. Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi, Gliwice/Polonya.
2006, 12 Mayıs, Centro Cultural Ciudadela del Arte Sala de la Boveda, 5. Uluslararası “Salyangoz” Konulu Exlibris Yarışma Sergisi, Zacatecas/Meksika.
2008, 20 Eylül-20 Ekim, Beşiktaş Çağdaş MKM, IMOGA I. Baskı Bienali Yarışması Sergisi, İstanbul.
2009, 16 Şubat-15 Mart, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, IMOGA I. Baskı Bienali Yarışması Sergisi, Ankara.
2010, 24-27 Şubat, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Ege Hasta Derneği, 6. Uluslararası Osteoporoz Konulu Resim Yarışması Sergisi, İzmir.

2010 28 Nisan-28 Haziran, Noboa Naranjo Müzesi, II. Uluslararası Luis A. Noboa Naranjo Resim Bienali, Guayaquil Ekvator.
2010, V. Uluslararası Contratalla Sanat Galerisi Exlibris Bienali, İspanya.
2010, 5 Aralık 2010-13 Şubat 2011, 9. Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, Meksika.
2011, 04-15 Ekim, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği IV. Uluslarası Özgün Baskı Yarışması Sergisi, MGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul.
2013, 13 Ocak-17 Şubat, 10. Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, Meksika.
2014, 01-28 Ekim, rh+magazine Uluslararası Yılın Genç Ressamı Yarışma Sergisi, MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul.
2015, 11 Ocak- 8 Şubat, 11. Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, Meksika.
2015, 2 Ekim- 2 Kasım, 16. Interbifep Portre Bienali, Bosna Hersek.


Ulusal Yarışma Sergileri
 2004, 20 Eylül-12 Ekim, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Sergi Salonları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 65.Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, Ankara.
2008 Kasdav 6. Geleneksel Resim Yarışması Sergisi, İstanbul.
2008, 10-17 Mart, BC Can Color Sergi Salonu, Çorlu Sanat Derneği Resim Yarışması Sergisi, Çorlu/Tekirdağ.
2008 Temmuz, Ankara Barosu Kültür ve Eğitim Merkezi Sanat Galerisi, Ankara Barosu Özgün Baskı Yarışması Sergisi, Ankara.
2009, 7-21 Ağustos, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlük Binası, 4. Çanakkale Resim Yarışması Sergisi, Çanakkale.
2009, 7-21 Ekim, Işık Üniversitesi Galeri Işık, 4. Çanakkale Resim Yarışması Sergisi, İstanbul.
2009, 8-22 Aralık, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, 4. Çanakkale Resim Yarışması Sergisi, Ankara.
2009, 29 Ekim-16 Kasım, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Muavenet-i Milliye Sergi Salonu, I. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Resim Yarışması Sergisi, Çanakkale.
2012, 09-20 Nisan, Dünya Sanat Günü (WAD) Etkinlikleri, Nişantaşı Merkez Vitrinleri, İstanbul.
2012, 19 Mayıs-3 Haziran, “Alaçatı Genç Sanat Günleri 2012”, Kırmızı Ardıç Kuşu Galerisi, Çeşme.
2013, 18 Mayıs-02 Haziran, “Alaçatı 2. Genç Sanat Günleri 2013”, Kırmızı Ardıç Kuşu Galerisi, Çeşme.
2013, 5-10 Haziran, 1. Sada Resim Yarışması, Nevşehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Nevşehir.
2014, 2 Ocak, Peker Sanat Ödülleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
2014, 6 Şubat-3 Mart, Peker Sanat Ödülleri, Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir.

Ulusal Karma Sergiler
 2002, 25 Ocak-07 Şubat, Tekel Sanat Galerisi, Desen Karma Sergisi, İstanbul.
2004, 20 Mart-5 Nisan, Sasav Sanat Galerisi, Prof.Dr. Basri Erdem Atölyesi Özgün Baskı Sergisi, İstanbul.
2004, 23 Haziran-10 Temmuz, Galeri Binyıl-genç, Doktora ve Yüksek Lisans Programı Atölye Çalışmaları Sergisi, İstanbul.
2005, 8-23 Haziran, Teşvikiye Sanat Galerisi, “Genç Portreler” Sergisi, İstanbul.
2005, 8-16 Ekim, 15. İstanbul Sanat Fuarı (Artist 15), Marmara Üniversitesi Standı Baskı Sergisi, İstanbul.
2006, 11-30 Nisan, Sasav Sanat Galerisi, Prof.Dr. Basri Erdem Atölyesi Özgün Baskı Sergisi, İstanbul.
2007, 02-10 Nisan, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Troia Kültür Merkezi, Çanakkale.
2008, 24 Mart, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Görüklü, Bursa.
2009, 10 Kasım-1 Aralık, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Büyük Buluşma II, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.
2009 22 Ocak-26 Şubat, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Büyük Buluşma II, Işık Üniversitesi Galeri Işık, İstanbul.
2010 10 Mayıs-10 Haziran, Kentle Buluşma Sergisi-II, Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi, Uşak.
2010, 25 Ağustos-18 Eylül, 88. Yılda 88 Eser Kocatepe’de Türk Sanatı Buluşması IV, Atatürk Kültür Merkezi Ömer Faruk Atabek Sergi Salonu, Afyonkarahisar.
2010, 3-23 Mart, Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Mimar Sinan Sergi Salonu, Edirne.
2011, 2-22 Nisan, “Pesimist Karmaşalar”, Pera Sanat Galerisi, Taksim İstanbul.
2011, 4-20 Nisan, “Pesimist Karmaşalar”, Pera Sanat Galerisi, Kadıköy İstanbul.
2011, 20-22 Ekim, Selçuk Üniversitesi IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Konya.
2011, 14 Ekim-04 Kasım, “100 Genç Yüz Karma Sergisi”, International Art Center, Üsküdar, İstanbul.
2012, 15 Nisan-31 Mayıs, “World Art Day (WAD) Sergisi”, UPSD Sanat Galerisi, İstanbul.
2012, 01-15 Temmuz, “ufak tefek şeyler bir”, Güzelçamlı Sanat Atölyesi, Kuşadası Aydın.
2013, 11-21 Şubat, “Bir Kentin Belleği Haydarpaşa”, Haydarpaşa Garı, İstanbul.
2013, 02 Mart 2013/ 02 Nisan 2013, “VADİM O KADAR YEŞİLDİ Kİ !.. İLK ÖRNEKLERİNDEN GÜNÜMÜZE MANZARA”, CKSM (Cennet Kültür ve Sanat Merkezi) Sergi Salonu, İstanbul.
2013, 8 Mart-12 Nisan, "Kadın Sanatçılar" Resim, Heykel, Baskıresim, Seramik Sergisi, Işık Üniversitesi, Galeri Işık, İstanbul.
2013, 10-23 Nisan, Dünya Sanat Günü Vitrin Sergileri, Swarovsky Bağdat Caddesi, Kadıköy, İstanbul.
2013, 15-25 Nisan, 15 Nisan Dünya Sanat Günü Sergisi 2, Sinop İMKB Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sanat Galerisi, Sinop.
2013, 15-30 Nisan, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği “Gençlik Buluşması” UPSD Sanat Galerisi, İstanbul.
2013, 3-12 Haziran,  T.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne.
2014, 14-19 Ocak,  “Nazım’a Armağan”, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, İstanbul.
2014, 7-26 Şubat, “bas+buluş” Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi, Ankara.
2014, 11-25 Mart, bas+buluş II sergisi, Yaşar Üniversitesi  Güzel Sanatlar Galerisi, İzmir.
2014, 26 Eylül- 16 Ekim, "Taşınan Durakta Buluşma" Karma Resim Sergisi, Düş Yolcusu Sanat Durağı, İstanbul.
2014, 13-14 Kasım, “Farklı ve Birlikte 2. Ulusal Jürili Karma Sergi”, Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş.
2014, 17-30 Aralık, “Dayanışma Sergisi”, T.Ü. G.S.F. Öğretim Üyeleri ve Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri Sergisi, Güzel Sanatlar Lisesi, Mimar Sinan Sergi Salonu, Edirne.
2015, 17-22 Ocak, “Ölümün Nefesi” Karma Resim ve Heykel Sergisi, MKM Beşiktaş Çağdaş, İstanbul.
2015, 18-27 Mart, Akdeniz Üniversitesi G.S.F., “100. Yılında Çanakkale Ruhu”  253 Sanatçı 253 Eser  temalı ulusal katılımlı-jürili karma sergi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Antalya.
2015, 15-19 Nisan, “Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında arazi sanatı”, Küratör: Berrin İlhan, Konyaaltı Sahili Antalya.
2015, 20 Mayıs-5 Haziran, “Niğde Üniversitesi I. Çağdaş Sanatlar Sergisi”, N.Ü. Kültür ve Sanat Evi, Niğde.
2015, 3-21 Haziran, “Nazımı Anıyoruz” karma sergisi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara.
2015, 6 Haziran- 6 Temmuz, “Yaz Karması”, Galeri Desen, Ankara.
2015, 16 Haziran-15 Temmuz, "Sezon Finali 5" karma resim sergisi, Düş Yolcusu Sanat Durağı, İstanbul.
2015, 25 Kasım-06 Aralık, “Edirne’nin Kurtuluşu” karma resim sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne.
2015, 25 Kasım, “Edirne’nin Kurtuluşu” öğretim elemanları karma resim sergisi, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Salonu, Edirne.
2016, 8 Mart-28 Mart, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” TÜB Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu, Tekirdağ.
2016, 17 Mart- 30 Nisan, “Basbuluş” Özgün Baskı Resim Sergisi, O’Art Sanat Galerisi, İstanbul.
2016, 15-22 Nisan, Dünya Sanat Günü Karma Resim Sergisi, Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi, Erzincan.


Uluslararası Karma Sergiler
2007, 02 Ağustos, “Workshop and exhibition on Modern Audio-visual Forms”, Sofya Güzel Sanatlar Akademisi ve Trakya Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümü öğrencileri+öğretim elemanları workshop çalışması ve sergisi, Ahtopol/Bulgaristan.
2008, 25 Haziran, Elhovo Belediyesi Resim Sempozyumu, “Yanitza Balkan Sempozyumu” Sergisi, Elhovo/Bulgaristan.
2008, 12-22 Temmuz, III. Uluslararası Fabrikartgrup Çağdaş Sanatlar Festivali, Mustafapaşa, Nevşehir/Türkiye.
2009, 6-18 Mart, “Mektuplar”, İtalia Letteredal Mondo Sergisi, Küratör: Luisella Carretta, Marco Ercolani and Giuseppe Zuccarino, Cenova/İtalya.
2009,  25 Mayıs-1 Haziran, Gelibolu Mail-Art Projesi sergisi, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Sanat Galerisi, İstanbul/Türkiye.
2009, 06 Haziran-18 Temmuz, Yüzde Yüz Mobil Sergisi, Artık Mekân-Karaköy, İstanbul/Türkiye.
2009, 25 Haziran, Elhovo Belediyesi Resim Sempozyumu, “Yanitza Balkan Sempozyumu” Sergisi, Elhovo/Bulgaristan.
2009, 02-07 Kasım, IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Etkinlikleri Karma sergisi, Sharm el Sheikh/Mısır.
2010,   El Autorretrato (Self-Portrait), http://elautorretrato.blogspot.com/2010/04/n-340-autorretrato-enviado-por-deniz.html, Mail Art Projesi, Caracas, Venezüella.
2010, 21-30 Eylül, “Tunca” konulu 2. Uluslararası Resim Sempozyumu Sergisi, Georgi Papazov Sanat Galerisi, Yambol/Bulgaristan.
2011, 24 Mayıs-10 Haziran, “Odessa 1. Uluslararası Resim Sempozyumu Sergisi”, Doğu ve Batı Sanatları Müzesi, Odessa/Ukrayna.
2011, 29 Ağustos, “7. Uluslararası Resim Sempozyumu Sergisi”, Patras/Yunanistan.
2012, 27-30 Nisan, Neoartgallery, ArteXpo Arezzo Fuarı’nda sergi, İtalya.
2012, 01-03 Haziran, “Ardiye Art Show”, Liman Antrepoları Selanik, Yunanistan.
2012, 03-06 Haziran, “Türkiye-Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi”, Yunus Emre Kültür Merkezi, Brüksel, Belçika.
2012, 31 Eylül-3 Kasım, “Karşı Müzayede”, Karma Sanat Eserleri Müzayedesi, IAC İstanbul Sergi Salonu, İstanbul.
2015, 25 Nisan- 25 Mayıs, “6. Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Sergisi”, Portakal Çiçeği Residence, Ankara.
2015, 25 Nisan, “Barış Petekleri”, Küratör: Gülsen Zengin, açık alanda kalıcı anıtsal sergi, Çanakkale.
2015, 8-10 Ekim, 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu sergisi, Nevşehir.
2016, 16 Mayıs, Uluslararası “Karaağaç Gölgesi” karma sergisi, Buzhane Davet Bahçesi Sergi Salonu, Edirne.


Workshoplar
2007, 29 Temmuz-03 Ağustos, “Workshop and exhibition on Modern Audio-visual Forms”, Sofya Güzel Sanatlar Akademisi ve Trakya Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümü öğrencileri+öğretim elemanları workshop çalışması, Ahtopol/Bulgaristan.
2010, 21 Nisan, “Filibe Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Sanat Etkinlikleri kapsamında Resim Performansı”, Eski Şehir-Balabanov Müzesi, Filibe/Bulgaristan.
2013, 16-24 Haziran, “Art Suites Gallery VI. Workshop Resim Çalışmaları”, Bodrum/Muğla.
2014, 15-21 Haziran, “Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi”, Sapanca/Türkiye.
  

Uluslararası Sanat Sempozyumları
2008, 20-26 Haziran, Elhovo Belediyesi Resim Sempozyumu, “Yanitza Balkan Sempozyumu”, Elhovo/Bulgaristan.
2009, 21-26 Haziran, Elhovo Belediyesi Resim Sempozyumu, “Yanitza Balkan Sempozyumu”, Elhovo/Bulgaristan.
2010, 18-22 Eylül, George Papazov Sanat Galerisi ve Yambol Belediyesi işbirliği ile “2. Uluslar arası Resim Sempozyumu”, Yambol/Bulgaristan.
2011, 22-30 Ağustos, “7. Uluslararası Resim Sempozyumu”, Patras/Yunanistan.
2013, 3-8 Haziran, “3. Uluslararası Lüleburgaz Resim Sempozyumu”, Lüleburgaz/Kırklareli.
2013, 1-8 Ekim, “Dubai Uluslararası Resim Sempozyumu”, Dubai.
2014, 7-14 Eylül, “Art Suites Gallery XII. Uluslararası Workshop”, Bodrum/Muğla.
2015, 18-25 Mayıs, “Art Suites Gallery XV. Uluslararası Workshop”, Bodrum/Muğla.

Bienal
2008, IMOGA I. Baskı Bienali, İstanbul.
2010 28 Nisan-28 Haziran, Noboa Naranjo Müzesi, II. Uluslararası Luis A. Noboa Naranjo Resim Bienali, Guayaquil Ekvator.
2010, 5 Aralık 2010-13 Şubat 2011, 9. Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, Meksika.
2013, 10. Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, Meksika.
2015, 11. Uluslararası Meksika Suluboya Bienali, Meksika.
2015, 2 Ekim-2 Kasım, 16. Interbifep Portre Bienali, Bosna Hersek.

21 Nisan 2014